Toimijat Alppila Seura ry Yhteydet ja kokoukset

askokouskutsukuusitoista.docx

 HUOM! Alppila Seura ry sai tiedon kaupunkisuunnitteluvirastolta, että Josan sähköaseman maanpäällistä rakennelmaa esitetään kuitenkin siihen, mihin se oli alunperin suunniteltu. Tämä johtuu kuulemma lähinnä maisema-arkkitehdin vaatimuksesta. Tällä
ratkaisulla sivuutettaisiin KSV:n suunnittelijan ja asukkaiden yhteinen näkemys, missä rakennelmasta olisi vähiten haittaa.
Lisätoimia siis tarvitaan!


Keskustelemme tästä vuosikokouksen lopulla! Tervetuloa kaikki
asiasta kiinnostuneet 
Kumppanuustalo Hannaan ti 15.3.2016 klo 18.00!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävimme muiden asukastaloaktivistien kanssa tapaamassa valtuustoryhmien edustajia. Aika monet lupasivat meille tukensa, että asukastalot, mm. Hanna, säilyisivät sosiaalivirastolla.
Jos pääset, tule vielä osoittamaan mieltä ma 28.9. klo 14.30 tienoilla Senaatintorin puolelle kaupungintaloa. Kaupunginhallitus kokoontuu kello 16.00 päättämään asiasta.

 

 

 

Pystytkö tulemaan ke 23.9. klo 17.00 kaupungintalolle tapaamaan
valtuutettuja?  Tässä asukastaloverkoston mainos:

Sote-viraston asukastalon kävijä, kumppani tai kannattaja - Tule kaupungintalolle keskiviikkona kohtaamaan valtuustoryhmät. Verkosto on sopinut virallisen delegaatioajan ja kutsuu tämän tapahtuman kautta ihmisiä mukaan.

Tapaaminen kaupungintalon sisäaulassa kello 17.00.

Tapaaminen valtuustoryhmien kanssa (max.15min) alkaa kello 17.20.

Täsmentävät ohjeet mukaan tuleville:

- Kyse ei ole mielenilmauksesta vaan tapaamisesta jolla pyritään dialogiin.
- Edellisistä tapaamista oppineina, päätetään miten rytmitetään lyhyttä käytössä olevaa yhteistä aikaa niiin, että se on tasapuolista ja valtuutetut ehtivät ilmaista oman kantansa.
- Klo 17 katsotaan ketkä ovat paikalla ja sovitaan miten esittäydytään. Mieti jo etukäteen voitko esimerkiksi tiivistää oman asiasi 3-5 lauseeseen.
- Mukaan voi ottaa valtuutetuille jaettavaa materiaalia joiden kautta voi esittää laajemmin oman asiansa.

 

Lisäksi kirjoitamme Kumppanusutalo Hannassa ti 22.9. klo 18.00 alkaen
seuran lausuntoa Josafatinkallioiden kaavasuunnitelmista.
Tietoa voi levittää, mukaan mahtuu vielä!

 

 

 

LAVATANSSIT ALPPILASSA

Tervetuloa kaikki 20.8. to klo 18-21 Työväenasuntomuseolle!
Jatkamme yhteistyötämme museon kanssa ja järjestämme
lavatanssit. 18-21 palautamme mieleen unohtuneita tanssi-
askeleita ja 19-21 panemme jalalla koreasti tanssiorkesterin
tahdittamana. Alppila Seura pitää puhvettia, jossa saatavilla
on kahvia, teetä ja korvapuusteja ja jäsenten aktiivisuudesta
riippuen suolaista ja vege-tuotteita.

Tervetuloa!

 

 

KÄVIMME TAPAAMASSA LINTSIN UUTTA TOIMITUSJOHTAJAA
19.3.2015

Kävimme Alppila Seuran hallituksen kanssa tapaamassa Lintsin uutta
toimaria ja teknistä johtajaa. He kertoivat luopuneensa vesilinnoihin
suunnitelluista hankkeista, monitoimiareenasta jne. Kantikas säilyy
varastona ja siihen tulee ehkä jotakin huvipuistotoimintaa lisäksi ja
pyöreään vesilinnaan on suunnitteilla huvipuistotoimintaa.
Pysäköintitalon kaavoitus vienee ainakin noin vuoden, pisararadasta luopuminen tai sen viivästyminen ei vaikuta sen rakentamiseen. Sen kansitasolle tulee linja-autojen lisäksi mahdollisuus pysäköidä henkilöautoja.
Eläintarhan suuntaan heillä ei kuulemma ole suunnitelmia, he keskittyvät
huvipuistotoiminnan kehittämiseen omalla alueellaan. Vain eteläportin
suunnitelma etenee alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta esim.
omenatarhahan rauhoitettiin.
Ukko-laitteeseen ei kuulemma voi laittaa koteloa, koska tuuliolosuhteet
ovat hankalat eikä sen perustuksia alunperin laskettu sellaista kuormaa
kestämään. He koettavat etsiä muita ratkaisuja pienentää sen melua.
Melumuuriin Lenininpuistoa vastaan ei kuulemma olekaan varattu
rahaa, Uusia laitteita ei ole tulossa tänä vuonna, mutta kun niitä
joskus hankitaan, he lupasivat ottaa meluhaitat heti suunnittelussa
huomioon toisella tavalla kuin Ukossa.
Ihmettelimme jälleen Kotkankadun puoleisen pysäköintialueen
rakennussuunnitelmia, kun mietimme Ukon melua  Otan yhteyttä
alueen suunnittelijaan ja infoan lisää, mitä hän kertoo.

Irja Nykänen
sihteeri

Alppila Seura ry

 

 

 

ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURA RY
28.3.2014
                     

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ALPPILA SEURAN YLIMÄÄRINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 7.6.2012

Alppila Seuran johtokunta uudistui loppukaudeksi Kumppanuustalo Hannassa pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 7.6.2012. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha P Korhonen. Johtokunnan varapuheenjohtajana toimii Eeva Niemiaho, sihteerinä Irja Nykänen ja taloudenhoitajana Paul Parant.

Alppila Seuran puheenjohtaja Juha P Korhosen yhteystiedot:

Alppila Seuran sähköpostiosoite on alppilaseura@gmail.com

 


 

ALPPILA SEURAN VUOSIKOKOUS 27.2.2012

Alppila Seuran vuosikokous pidettiin Kumppanuustalo Hannassa 27.2.2012. Johtokunta uudistui neljällä jäsenellä, mm. edellisen vuoden puheenjohtajisto siirtyi uusien haasteiden pariin. Alppila Seura kiittää väistyneitä ja toivottaa mitä parhainta menestystä uusilla poluilla.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti uuden johtokunnan vuodelle 2012. Yhdistyksen ja johtokunnan uusi puheenjohtaja on Ville Massinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Irja Nykänen. Taloudenhoitajana jatkaa Paul Parant. Sihteeriksi valittiin uutena jäsenenä Katja Tukki. Johtokunnan muina jäseninä toimivat kaudella 2012 mm. Kaisa Alatalo, Keijo Ikonen, Petteri Manninen ja Jukka Tanskanen. 

 


 

Menneet tapahtumat:

Alppila Seura ry. piti vuosikokouksensa 28.2.2011 "Kaupunki ihmisen koti"-aiheisen keskustelutilaisuuden päätteeksi. Keskustelemassa olivat arkkitehti Johanna Hyrkäs harjulaisesta osallistuvan kaupunkisuunnittelun yrityksestä Part ja sosiologi, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Sampo Villanen. Kokouksessa pohdittiin alueen uusia suunnitelmia, kuultiin myös Pasilasta ja Kalasatamasta. Lisäksi mietittiin eikö VR:n Konepajan asuinalue oikeastaan kuuluisi Alppiharjun kaupunginosaan niin, että alueen raja kulkisi Teollisuuskadulla Aleksis Kiven kadun sijaan.

Vuosikokouksen jälkeen seuran puheenjohtajana jatkaa Emilia Palonen. Johtokunnassa jatkavat: Keijo Ikonen, Paul Parant (rh.), Terttu Rautio (varapj.) ja Niilo Vikla. Uusina valittiin mm. Ritva Harle, Ville Massinen ja Irja Nykänen (siht.).

 

 ***

Vuosikokouksessaan 13.3.2010 Alppila Seura päätti jatkaa edellisen vuoden aktiiviista linjaa. Alppila-päivä Helsinki-päivänä ja Kallio Kukkii ja Kipinöi -tapahtumiin osallistuminen olivat innostaneet paikallisia. Alppila Seura jatkaa Harjun nuorisotalon puolustamista ja liittyy JOY-toimintaan. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Emilia Palonen, joka jatkaa väistyvän puheenjohtajan Laura Kiukaksen linjaa. Muut johtokunnan jäsenet ovat nyt Paul Parant (sihteeri), Teuvo Pietilä (varapuheenjohtaja), Hilkka Kuusinen (taloudenhoitaja), Keijo Ikonen, Nina Klemmt, Antti Okko, Terttu Rautio ja Niilo Vikla, sekä varajäsenenä Anna Storgårds.

 ***

 Vuosikokous  Hannassa pidettiin ti 31.3.09. Johtokunta uudistui neljällä jäsenellä ja seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Laura Kiukas. Muut johtokunnan jäsenet ovat nyt Anna Storgårds (sihteeri), Teuvo Pietilä (varapuheenjohtaja), Hilkka Kuusinen (taloudenhoitaja), Keijo Ikonen, Nina Klemmt, Antti Okko, Paul Parant, Terttu Rautio ja Niilo Vikla.

Keskeisimmiksi tehtävikseen uusi johtokunta otti ns. päättärinaukion uudistamisen ja Alppiharjun alueen yleisen viihtyisyyden parantamisen.

*** 

Toukokuun 2009 jäsenkirje on postitettu. Jäsenkirjeistä osa lähti sähköisinä. Jos sait jäsenkirjeen postitise, mutta sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite, niin ilmoita se meille. Postitamme mielellään kirjeet sähköpostilla; säästämme niin luontoa kuin seuran rahoja.

***

Vuoden 2008 isoin juttu oli seuran 40-vuotisjuhlat Porvoonkadun Baarissa lauantaina 18.10. kello 14-16. Ohjelmassa Alppila Seuran esittelyä ja mukavaa yhdessäoloa, pääesiintyjinä M.A. Numminen ja Pedro Hietanen.

***

Kesäkuun 2008 jäsenkirje: 2008_06_13_jasenkirje.pdf 2008_06_13_jasenkirje.

*** 

Lepakkoretki Lenininpuistoon ja Alppipuistoon torstaina 14.8.  yhdessä Helsyn eli Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 

*** 

Vuonna 2008 Seura juhlii 40-vuotissyntymäpäiviään eri yhteyksissä. Seuraa sivuja ja käy tapahtumissa. Vuoden 2008 päähanke on viihtyisämmän ilmeen saaminen "viiden minuutin pysäkin" puistolle.

*** 

Vuonna 2008 puheenjohtajana toimi Antti Okko ja muut johtokunnan jäsenet olivat Teuvo Pietilä (varapuheenjohtaja), Mia Kunnaskari (sihteesri kevätkauden), Anna Storgårds (sihteeri syyskauden), Hilkka Kuusinen (taloudenhoitaja), Laura Kiukas, Vuokko Jarva, Nina Klemmt ja Ilkka Silo.  

*** 

Vuonna 2007 puheenjohtajana toimi ensin Kitti Saalonen ja 9.10.alken pj:nä sekä kulttuurityöryhmän vetäjänä  Laura Kiukas (alk. 9.10.). Muut hallituksen jäsenet olivat Kati Inkinen, Vuokko Jarva (vpj.), Nina Klemmt, Mia Kunnaskari (siht., ympäristötyöryhmä, nettivast.), Antti Okko, Teuvo Pietilä, Ilkka Silo ja 9.10. aloittanut Vesa Sorjonen. Laura Kiukas toimi varapuheenjohtajana 9.10. saakka ja siitä eteenpäin puheenjohtajana. Vuokko Jarva toimi sihteerinä 9.10. saakka ja siitä eteenpäin varapuheenjohtajana. Mia Kunnaskari aloitti sihteerinä 9.10.2007. Yhdistyksen taloudenhoitajana ja Kumppanuustalo Hannan ja ympäristön historiatyöryhmän vetäjänä toimii Hilkka Kuusinen. 

***

Vuoden 2006 hallituksen kokoonpano oli: Hilkka Kuusinen (pj.), Hannu Hirvikoski, Keijo Ikonen (vpj.), Vuokko Jarva, Nina Klemmt (siht.), Teuvo Pietilä, Riitta Puttonen ja Eila Räisä. Savonpuiston luomupuisto-toimintaa veti Vuokko Jarva. Hilkka Kuusinen edusti seuraa Kumppanuustalo Hannan taloneuvostossa, ja toimi myös Hannan kerran kuussa pidettävissä asukaskokouksissa. Lisäksi Hilkka Kuusinen osallistui varajäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn hallituksen työskentelyyn.

***

Alppila Seuran toimintaa organisoi kevättalvisin järjestettävä vuosikokous. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Seuran jäsenet (ks. Liity jäseneksi!). Kokouksessa valitaan Seuran johtokunta, joka suunnittelee ja ohjaa toimintaa seuraavan kauden ajan. Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 14 jäsentä. Lisäksi voidaan perustaa erilaisia työryhmiä, joissa voi olla johtokunnan jäsenten lisäksi "rivijäseniä".

*** 


as_logo.jpg